Wij, HBH Silver

Wij, Silver, hebben besloten…

Het heeft HDH Silver behaagd om u in kennis te stellen van een kleine aanpassing in uw levensomstandigheden. Natuurlijk heeft HDH Silver begrip voor uw omstandigheden, echter de omstandigheden zijn van dien importantie dat een andere oplossing niet aan de verwachtingen kon voldoen die HDH Silver voorstaat. De beslissing van HDH Silver is getoetst aan zijn respondenten e is eensluidend goedgekeurd. Meer informatie zal verschijnen in het Staatsblad van HDH Silver. Kunt u daarop onmogelijk wachten dan mag u van HDH Silver op deze website een berichtje achterlaten. Zijn adjudanten zullen zich dan formeel buigen over uw opmerking en reageren op uw schrijven.

Hare Drijvende Heerlijkheid heeft in zijn wijsheid besloten om het vertrek met 1 á 2 weken uit te stellen. Onder andere de vrieskou en het daarbij behorende werk van onder andere ruiten krabben van 20 april hebben aan dit besluit bijgedragen. Maar ook dienen er nog enkele onvolkomenheden besproken te te worden in de Raadzaal van Recreatiehaven Broekhorn alvorens HDH Silver zal besluiten om te gaan vertrekken voor een uitdagende trip naar onze oosterburen om daarna kennis te maken met de Scandinavische overheden. Vooral de extra investeringen die dit jaar noodzakelijk waren moeten worden uitgelegd en goedgekeurd. En daaropvolgend dienen deze extra investeringen te worden worden aangevuld zodat toekomstige herhalingen tot een minimum beperkt worden.

Er zijn nog een paar kleinigheden die de volle aandacht vragen. Zo dienen er nog een aantal verfraaiings projecten uitgevoerd te worden maar ook een aantal functionele zaken voldoen nog niet aan de hoge normen die HDH Silver aan u allen stelt. Aangezien HDH Silver nogal regelmatig in de media kan verschijnen is het een eerste vereiste dat HDH Silver niet in diskrediet gebracht kan worden door een Pappa Rassi op welke manier dan ook.

Openstaande verbeterings acties

  • Verfraaiing: Het vakkundig schilderen van romp en dek en/of delen daarvan. Daarna het poetsen zodat HDH Silver bewonderd kan worden.
  • Het functioneel maken van de IT voorzieningen zoals daar zijn het digitaal weergeven van alle navigatie- en AIS gegevens op de verschillende schermen 7/24.
  • Het functioneel maken van de communicatiemiddelen zoals daar zijn telefoon, marifoon, internet en wifi connecties.
  • Het functioneel maken van de weersomstandigheden door middel van een draaiknop in de stuurstand om de atmosferische omstandigheden aan te passen aan de plaatselijke omstandigheden.

Uiteraard is het de gewoonte dat de onderdanen van HDH Silver hierin dienen te participeren en zonodig de belasting dienen te verhogen om alles op korte termijn mogelijk te maken. U kunt dus een keer extra benadert worden door de wettelijke inners van de HDH Silver belastingen om uw bijdrage, geheel vrijwillig onder dwang te voldoen. Deze aanslag zal binnenkort ook bij u worden geïncasseerd.

Onderstaand nog enkele aanwijzingen voor de festiviteiten en andere acties die door het gepeupel in acht genomen dienen te  genomen.

Communicatie

Onder communicatiemiddelen  wordt in deze context verstaan het op de huidige normen en waarden brengen van de IT omgeving en de daarmee samenhangende  marifoon, ais en wifi/internet zaken. Het zal HDH Silver verheugen indien dit zo spoedig mogelijk wordt opgelost. Helaas kan HDH Silver op dit moment geen contact met de bevriende Koninkrijken tot stand brengen.

Pappa Razzi

Pappa is overal. Achter een boom, struik of in het hoge gras kun je Pappa tegenkomen. Maar ook bruggen zijn niet geheel veilig om zomaar onderdoor te varen. Dat weet de veiligheidsdienst van HDH Silver als geen ander. Indien men geluk heeft komt er een positief verhaal maar het kan ook een verhaal worden dat minder in het beleid van HDH Silver past.

Goody Bag Hoogeveen

Tijdstip van vertrek en festiviteiten

HDH Silver wenst een zwaaiende mensenmassa op de steiger tijdens het vertrek. Aan het gepeupel wordt toegestaan om toeters en bellen te gebruiken tijdens de afvaart. Dat mag niet langer duren dan de afstand die HDH Silver heeft afgelegd. Deze afstand is gesteld op 100 meter vanaf de lig locatie. Vuurwerk en andere feest uitingen dienen vermeden te worden. Wel dient elk vaartuig de Nederlandse driekleur te tonen en het schip dient in feesttooi aangekleedt te zijn. Het college van Raadsleden van Recreatiehaven Broekhorn zal hier streng op toezien en in geval van overtreding optreden.